Lei Extra Solistenconcours!

Paul heeft zondag 5 mei j.l. tijdens het Lei Extra Solisten Concours in Hulsberg met zijn marimbaspel 90 punten en daardoor een eerste prijs met lof der jury behaald.

De winnaars kunnen een uitnodiging krijgen voor de Finale Jonge Solisten op 30 juni a.s.

Het concours staat onder auspiciën van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen.