Elsene Solisten Concours!

Op 6 april j.l. heeft Paul in de 1e divisie een 1e prijs met lof der jury behaald en heeft daarmee de 2e prijs van het gehele concours gewonnen. Hij speelde het werk Spanish Dance van de componist Kai Stensgaard en wist hiermee 93 punten te behalen.

De winnaars kunnen een uitnodiging krijgen voor de Finale Jonge Solisten op 29 juni a.s.

Het concours staat onder auspiciën van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen.