3 op een rij, Limburgs Kampioen!

Paul is zondag 23 maart j.l. tijdens de Limburgse Kampioenschappen van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT) in Melick voor het derde jaar op rij Limburgs Kampioen op marimba geworden. Hij speelde het werk Spanish Dance van de componist K. Stensgaard in de eerste divisie en werd hiermee door de jury beloond met 95 van de 100 te behalen punten.

Paul zal 28 juni a.s. deelnemen aan de Nederlandse Kampioenschappen in Berlicum.